zondag 12 november 2017

HAAGenezen verenigd op Rabbit Hill


Het is weer voorbij, die mooie zomer... En ook het jaarlijkse trainingsweekend voor de loopgroepen van Haag Atletiek! Evenals vorig jaar vond dat plaats op de Veluwe, preciezer nog: op Landal park Rabbit Hill in Nieuw Milligen (nabij Apeldoorn). Zoals steeds werd het ook nu - kort door de bocht geformuleerd - een mix van huiselijke ontspanning en (hard)lopen in de fraaie, geheel in herfsttinten opgetrokken omgeving.


Vrijdagmiddag ging ik met clubvriend Joop Nennie en twee dames uit zijn loopgroep op weg. Op een van de dames moesten wij nog even wachten, mooie gelegenheid om die (hele) regenboog op de plaat te zetten. Niettemin kwamen we ruim op tijd aan op genoemd Landal Park in Nieuw Milligen. 

In totaal waren er door de organisatie tien huisjes/bungalows gereserveerd voor acht personen. Zelf kon ik als eerste tijdelijke bewoner van ons huisje de sleutel in ontvangst nemen. Kort daarna arriveerden Frank, Paul en Wim, later op de avond zouden Frits, Ton en Harrie volgen. 


Al snel na aankomst konden de liefhebbers zich melden bij het huisje van organisator Wim Hartman, voor het eerste trainingsloopje van dit weekend. Ook al was de deelname aanmerkelijk minder dan voorgaande jaren, dat mocht de pret niet drukken. Vanaf de bungalow liepen we door het park richting bos en heide, waar we grillige bospaden volgden die ook deel uitmaakten van het crossparcours een dag later. Wat al lopende vooral duidelijk werd was dat het parcours avontuurlijk genoemd kon worden: hier en daar was het spekglad door de regenval van de afgelopen dagen.
Hoe dan ook is de training deels joggend, deels wandelend heelhuids volbracht.


Na de training is de tijd tot aan de avondbijeenkomst - inclusief bowlen - naar eigen keuze ingevuld. In ons geval was dat simpelweg een beetje relaxen in ons huisje, waarbij de meeste passanten uit vogels van diverse pluimage bestonden; kool- en pimpelmezen, een zwartkopmeesje, een boomklever, een grote bonte specht, vlaamse gaaien maar ook diverse olijke eekhoorns.


Een complete dierentuin kortom, waaraan de met noten gevulde opgehangen netjes - later door Harrie aangevuld met een grote pindastreng - vooral debet waren.'s Avonds hebben wij - Wim Kramer, Paul Versteegh, Frank Inklaar en ik - gegeten in het restaurant van Landal Park. Wat ons erg goed bevallen is. De andere huisjesgenoten zouden pas later in de avond komen en onderweg wat eten.


De volgende dag was de Hartman-cross, zo genoemd naar eerdergenoemde organisator en parcours-uitzetter. Om kwart voor één verzamelde een aanmerkelijk grotere groep dan vrijdag zich bij het huisje van Wim. Na de groepsfoto liep het gezelschap naar de startlocatie van de cross. Daar vond de warming up plaats en werd over een deel van het parcours ingelopen.


De circa 80 deelnemers konden één of meer ronden (maximaal vier) van het parcours lopen. Wie ze alle vier liep werd naderhand in de uitslagen opgenomen.

Omdat de uitslagen nog uitgewerkt moeten worden - met naam en toenaam - kan ik daar niet veel over melden. Wel dat Hilde Pape de snelste loper bleek, waarmee voor de eerste maal in de geschiedenis van de trainingsweekenden een vrouw 'over all' winnaar werd! De naamsverandering Hinde Pape - zoals zij naderhand bij de prijsuitreiking door Wim Hartman genoemd werd - is natuurlijk een inkoppertje, maar in dit geval wel zeer terecht!

Trail- en ultraloper Yöran werd tweede en de 58-jarige(!) Cor van der Geest derde op dit voor hen korte maar niettemin pittige crossje.

Een lichte blessure in de onderbil, een doorwaakte nacht en nog wat smoesjes waren mogelijke oorzaken dat ik relatief rustig mijn rondjes liep, maar ik kon ze alle vier volmaken. Ook mijn huisjesgenoten weerden zich kranig, en de beker voor snelste 60 plusser ging naderhand, evenals vorig jaar, naar huisjesgenoot Paul Versteegh die zelfs snelle Anno wist voor te blijven.


's Avonds was er als vanouds het roemruchte 'lopende buffet' in het restaurant van Landall, waar tevens een ruimte was gereserveerd voor de 85 hongerige edoch vrolijk-luidruchtige crossers. En ook nu trad Wim Hartman op als spreekstalmeester en prijsuitreiker, bijgestaan door zijn lieftallige assistent Wim van Es. Er waren bekers voor dames en heren in diverse leeftijdscategorieën.

Ilse Houtman, Eveline van Leeuwen, Marianne van der Pol, Philippe Mathon, Paul Versteegh, Cor van der Geest en Carel Knoester werden eersten in hun leeftijdcategorie.

Een paar willekeurige sfeerfoto's gaan hierbij.

Geen opmerkingen: