dinsdag 10 september 2019

Astrologie of astro loog-ie? Terugblik

Bezoekers van het congres met weegschaal-ascendant (in het midden de toen vermaarde astroloog Jack Chandu)

Een aantal bezoekers van het congres die de zon in ram hadden/hebben. Met een cultuurbarbaar...
Weer eens iets heel anders dan hardlopen!

Goede vriend Diederik gaat een astrologiecursus geven voor geïnteresseerden. Op 3 oktober, elke donderdag van 10:30 uur tot 12:00 uur bij Cosycosa in (Oud)rijswijk. Inlichtingen zijn bij hem in te winnen!

Nu wil het geval dat ik rond mijn achttiende grote belangstelling kreeg voor deze leer.
Mijn interesse werd gewekt door de Sterrenspiegel - serie boekjes over sterrenbeelden van Rico Bulthuis - waarna ik zelf aan de slag ging. Het begon met het uitrekenen van ascendanten van familieleden, vrienden, collega's enzovoorts. Naderhand schafte ik het boek van Else Parker aan, Veens sterrentijdtabellen en horoscoopformulieren en ging hele horoscopen 'trekken'.

Vanaf dat moment was astrologie een hoofdactiviteit. Niet beroepsmatig, maar het was toch meer dan een hobby omdat het leidde tot andere manieren om naar mensen te kijken, meer betrokkenheid en ook tot  levensbeschouwingen die mij aanspraken.


Al doende ging ik mij meer in die materie verdiepen. In de loop der jaren heb ik vele tientallen geboortehoroscopen gemaakt en beschreven. Lange tijd voor nop. Pas toen het uit de hand dreigde te lopen met de aanvragen, ging ik er iets voor vragen. Zeker in die tijd kostte het opstellen en beschrijven van een horoscoop namelijk veel tijd.

Ik ontmoette ook geestverwanten die zich met astrologie en aanverwante zaken bezig hielden. Met name eerdergenoemde Diederik, wij waren collega's bij de toenmalige uitgeversmaatschappij Succes-NBC. Wij hebben heel wat avonden bij elkaar gezeten en de nodige ervaringen uitgewisseld. Naast dat er heel wat gefilosofeerd is hebben we ook veel gelachen en gefeest, geheel in seventies-stijl. We gingen ook een paar keer naar het astrologisch congres in Soesterberg.

Maar astrologie is toch flauwekul? Dat kan het zijn ja, commerciële flauwekul. Maar in feite is astrologie een oeroude leer: geen wetenschap in de strikte zin des woords, simpelweg omdat elke horoscoop een momentopname is van een gebeurtenis (m.n. een geboorte) waarbij de huizen, zon en planeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn geplaatst dat de beschrijving daarvan alleen voor dat ene unieke geval opgaat. Kortom, een geboorte- of radixhoroscoop geeft alleen een beschrijving  voor dat specifieke moment.

De uitkomsten en beschrijvingen waren echter steeds, hoe onwetenschappelijk (in strikte zin) ook, zó frappant dat ik astrologie - tot op de dag van vandaag - nog steeds niet als louter onzin, of als een jeugdzonde, kan zien. Zelfs niet als ik mijn meest kritische bril opzet.

Toch houd ik mij er tegenwoordig niet meer zo mee bezig. Mijn tijdsbesteding ligt tegenwoordig op andere gebieden. Bovendien is de leer in zekere zin geïntegreerd in 'mijn systeem'.  Alleen bij opvallende en cruciale momenten in mijn leven kijk ik soms - uit nieuwsgierigheid - hoe de progressies en transits van planeten op die momenten zijn. Dat is echter altijd achteraf, aan voorspellende astrologie heb ik persoonlijk nooit gedaan. De psychologische kant vond en vind ik een stuk interessanter.


Uit de boekenverzameling van een in 2014 overleden 'astrologie-vriendin' Erica - zelf astroloog en helderziende - mocht ik twee brochures meenemen van het 'Astrologisch Reveil', een uit 1977 en de ander uit 1978. Dat waren driedaagse congressen die in het congrescentrum 'Kontakt der Kontinenten' in Soesterberg werden gehouden.

Iedereen die zich met astrologie bezighield - beroepsmatig of puur als geïnteresseerde - kon zich voor zo'n weekend inschrijven en op die dagen interessante lezingen bijwonen van bekende specialisten op dat gebied zoals Jack Chandu, Mellie Uyldert, Karen Hamaker-Zondag. Laatstgenoemde is trouwens ook vandaag nog actief op dit gebied.

Geen opmerkingen: