vrijdag 13 januari 2012

Derek en de dominees

Het is wat rustig op dit blog de laatste dagen. Gisteravond was er redactievergadering van ons clubblad bij Henk V. aan de Frankenslag, we hebben onder het genot van koffie met appeltaart en daarna wat biertjes met een knabbeltje de lijnen voor het komende jaar uitgezet en de taken verdeeld. Maar zowel tijdens als na deze sessie (ik was met de bus gekomen en werd door Jan thuisgebracht) speelde mijn verkoudheid fors op. Zo ook vandaag, ik moest mij zelfs ziek melden. Het was een beetje landerig dagje. Maar wat dvd’s bekeken: Jacques Brel in Olympia uit 1966, King Crimson live, wat Wordfeud gespeeld (jaja, ook ik ga met mijn tijd mee ;-)…

En dan nog iets. Ik wilde het er eigenlijk niet over hebben omdat er al genoeg over gediscussieerd wordt op internet, maar het hield mij – met vlagen - wel bezig de laatste dagen. Met buitengewone belangstelling – en zelfs met een persoonlijke inbreng hier en daar – heb ik de discussie gevolgd naar aanleiding van de ‘ontmaskering’ van Derek Ogilvy in het VARA-programma RamBam. Nou stelde die ontmaskering niet veel voor, sterker nog: niets, maar alleen het nieuws vooraf was aanleiding voor de sceptische goegemeente om zich bloeddorstig op de schotse paragnost te werpen. Eindelijk een zwakke plek gevonden! Weg met die charlatan!

Laat ik eerlijksheidshalve vertellen hoe ik persoonlijk tegenover Derek sta: ik heb altijd wel belangstelling gehad voor wat mensen als hij doen, ik sta er zogezegd wel voor ‘open’. En dat komt omdat ik mij van jongs af aan heb verdiept in zaken als astrologie, de I Tjing, de boeken van Rudolf Steiner, Krishnamurti en Bo Yin Ra, tijdschriften over de randgebieden van de wetenschap (zoals Bres), kortom die hele enigszins oosters-georiënteerde mikmak (zouden nuchtere Nederlanders zeggen). Waarom? Niet als een vlucht uit de realiteit, integendeel, het ging mij eerder om de realiteit, of liever gezegd het leven zelf, beter te doorgronden. En soms maak je zelf dingen mee, wonderbaarlijke toevalligheden, voorspellende dromen (heel af en toe), opmerkelijke invallen. En je hoort van anderen bijzondere verhalen. Mijn ‘basisgeloof’ is het ‘ietsisme’, een weten dat de realiteit veel meer is dan wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Maar ik geef toe: dat is een ‘gevoel’, een innerlijk weten maar wetenschappelijk is dat niet hard te maken. Hoeft ook niet, overigens geloof ik niet dat de wetenschap ooit alles zal kunnen verklaren.

Maar wat vind ik nou zelf van die Derek? Als babyfluisteraar vind ik het wel interessant wat hij doet, volgens mij een combinatie van intuïtie, sensitiviteit en psychologisch inzicht. Ik denk dat hij goed werk doet en ouders een flink stuk op weg helpt bij het begrijpen en het opvoeden van hun lieveling.

Wat de tv-show betreft, ik zie steeds hetzelfde format , een bekend gegeven bij commerciële omroepen. Dat Derek een show bij RTL heeft is niet omdat de leiding nu zo ontzettend ‘gelooft’ in zijn gaven, maar omdat het programma erg veel kijkers trekt. Leuk voor de adverteerders en kassa voor RTL. En voor Derek uiteraard, evenals Char is het zakelijke hem niet vreemd. So Far, So Good. Vervolgens zie ik een show met een boel hokus pokus, Derek die zich eerst in een lege zaal concentreert waarbij steeds dezelfde voice-over met steeds dezelfde woorden en op steeds dezelfde bezwerende toon vermeldt dat ‘Derek meteen contact krijgt met een geest’. Waarna een programma-onderdeel volgt waarin de paragnost al dan niet, maar meestal wel, rake dingen zegt over mensen uit het publiek. Eerlijk gezegd vind ik dit altijd boeiend om naar te kijken.

Maar ik kan mij voorstellen dat sceptici (de meerderheid) dit alles maar een hoop voorgekookte show en flauwekul vinden en de ‘gelovigen’ zullen meegeven dat het om niets anders draait dan trucage, coldreading en andere psychologische of goocheltrucs, kortom bedrog. Of zij verwijzen naar Derren Brown, een ‘collega’ van Derek die aangeeft dat het allemaal niets anders is dan trucs, en niets te maken heeft met ‘The Spirit World’. Tja, het is dan gewoon een kwestie van wel of niet willen geloven. Wie wel wil geloven blijft geloven en heeft daar vaak goede persoonlijke argumenten voor, wie toch al niet geloofde zoekt net zo lang tot hij/zij de stok heeft gevonden om de hond (in dit geval Derek) te slaan. Ieder mens gaat nu eenmaal uit van zijn eigen (al dan niet bewuste) overtuigingen.

Wat mij echter het meest overtuigt van Dereks ‘kunnen’ zijn de fragmenten waarbij hij gezinnen thuis bezoekt, meestal waar een gezinslid overleden is. Hij voelt en zegt dan dingen waarvan je denkt: héé, dit is heel bijzonder wat hier gebeurt, dit is niet verklaarbaar. Hier is geen coldreading in het spel omdat de informatie die hij ‘doorkrijgt’ heel specifiek is en soms zelfs niet eens bekend aan de familieleden. Ook het commentaar achteraf van betrokkenen, die na de reading helemaal ‘om’ waren, lijken oprecht en niet ingestudeerd.

Maar juist omdat er best het een en ander voor en tegen de kunsten van Derek valt aan te voeren, verraste mij vooral de stelligheid en de negatieve, agressieve toon, soms zelfs regelrechte botheid, van de sceptici mij. Op diverse fora gingen complete beerputten open. De verontwaardiging en de woede waren niet van de lucht. Hoe een normaal mens in godsnaam in zulke flauwekul kon geloven! En dat men altijd al geweten heeft dat Derek een bedrieger is die veel geld verdient over de ruggen van domme, labiele of anderszins kwetsbare mensen. “RTL-volk” dat in groten getale naar de shows van de Schotse showman-paragnost komt, en daar dik geld voor betaalt.


Tja, ik moest wel een beetje glimlachen toen ik vanavond een reportage zag van een andere ‘gelovige sekte’ die in groten getale naar hun goeroe, Richard Dawkins, kwamen en aan zijn lippen hingen. Dawkins volgelingen zijn intelligente studenten en jonge wetenschappers, die heilig in de evolutie ‘geloven’ en afkerig zijn van het idee dat er aan het leven een ‘Intelligent Design’ ten grondslag ligt. Misschien zijn het dezelfden die positief staan tegenover de denkbeelden van Swaab (heel kort door de bocht: “alle bewustzijn zit in de hersenen”), en niets moeten hebben van wetenschappers als Pim van Lommel (die de gedachte dat het bewustzijn los van de hersenen kan functioneren aannemelijk heeft gemaakt).

Ach, een ieder gelooft kennelijk toch waar hij of zij zich het lekkerst bij voelt, en dat moeten we dan kennelijk maar zo laten …

2 opmerkingen:

Betsie Meijer zei

Hallo, mijn excuus dat ik niet op dit berichtje reageer.
Sanoma heeft ons op alle mogelijke manieren geschoffeerd en doet dat nog steeds. Hiermee maakt een groot bedrijf misbruik van haar macht.
Als wij dit toelaten komt niet alleen Sanoma hiermee weg maar is dit tevens een boodschap voor andere bedrijven: zij weten dan dat de klanten toch niets zullen ondernemen. Dan kan het om bedrijven gaan die diensten of producten aanbieden die veel belangrijker zijn dan onze blogs.
Dit is ontoelaatbaar, maar ieder individu alleen staat machteloos. Om die reden hebben Margo en Roberto het initiatief genomen een groep te vormen die gezamenlijk kan optreden. Wij willen je vragen je hierbij aan te sluiten.
Je zult het misschien te druk hebben om iets te doen, dat is geen bezwaar. In een groep zijn er altijd enkelen die handelen namens de hele groep. Hoe groter de groep is hoe slagvaardiger hij kan opereren, hij kan ook individuele acties ondersteunen.
Wanneer je de acties van Sanoma ontoelaatbaar vindt en je bij de groep wilt aansluiten kun je dit als volgt kenbaar maken: reageren onder het bericht: http://uitwijkpost.wordpress.com/2012/01/12/handtekeningenactie-gedupeerden-van-webstreepjelog/
Een prettig en ontspannen weekeinde.
Groet

Frank Inklaar zei

Ha Fred, grappig museum, zal het onthouden als we weer eens in Haarlem zijn.
Ik herken het sektegevoel rond Dawkins wel. Je zou denken dat atheisten wat relaxter staan tegenover de grote vragen in het leven maar vele zijn zo mogelijk nog verbetener dan hun reli-tegenghangers. Ik vrees wel dat Dawkins gelijk heeft in het punt dat religies een hoop ellende aanrichten in de wereld. Maar of hij daar iets aan kan veranderen geloof ik nog niet zo erg.