zondag 24 november 2013

100-jarig jubileum Haag Atletiek feestend afgerond

Met een daverend slotfeest is gisteravond in het Partycentrum aan de Zichtenburglaan een einde gekomen aan Haag100, het officiële deel van het jubileumjaar 2013. Een avond die gekenmerkt werd door veel drukte - ik vernam dat alle 600 kaarten waren uitverkocht - . muziek van een live band en een DJ, dansen en voor een aantal onder ons een weerzien met oude bekenden. Het feest zou tot 01:30 duren, maar pas een uur later verlieten de laatste feestgangers het partycentrum.
 

Het officiële hoogtepunt was al eerder op de avond. Na een visuele introductie en toespraken van jubileumfeestcoördinator Dick Witmont en voorzitter Ruud Fabrie, werden de prijzen uitgereikt aan de teams die hadden deelgenomen aan de diverse evenementen in het kader van Haag100. De drie groepen die de meeste punten hadden vergaard - er lag een ingewikkeld puntensysteem aan de classificering ten grondslag - werden op het podium ontboden. Onze trainingsgroep 5 o.l.v. Wim Hartman heeft met drie teams meegedaan, waarbij het damesteam (Hartvrouwen 5) zeer veel punten heeft verzameld en daarmee een fraaie derde plaats behaalde.


Hartvrouwen 5 met v.l.n.r. Anja Rienstra, Ellis Stolwijk, Ilse Houtman, Eveline van Leeuwen, Ellen van der Velde, Katelijne Lafleur en Yvette Solognier
 
Eerste team werd de 'Power(wo)men' met onder meer de snelle dames Ellen Oostvogel en Ilse Bouman, en Vlug en Lenig 1 werd 'tweeds'.

Saillant detail: 'onze' Eveline van Leeuwen werd uitgeroepen tot absolute topper van de Haag100 competitie! Iets wat Groep 5 en ongetwijfeld Wim met gepaste trots vervuld.
 
 
Voor de rest kan ik over deze avond niet meer vertellen dan dat het druk, warm, hectisch maar erg gezellig was. Een mooi slot aan een jubileumjaar waarin vele vijwilligers hun beste beentje hebben voorgezet, en niet alleen in de zin van hardlopen. Hoe dan ook breekt er nu een periode aan waarin we weer alle aandacht aan onze mooie buitensport kunnen wijden, waarbij een ieder zijn of haar doelen voor de komende winter en het voorjaar heeft gesteld.

Geen opmerkingen: