zaterdag 29 maart 2014

Naar de Elias van Mendelssohn

Gisteravond weer eens op de klassieke toer! Zo vaak ga ik niet naar concerten met klassieke muziek, maar nu had ik een goede reden: sportvriendin Marlies maakt deel uit van het Haags Toonkunstkoor. Al eerder woonde ik een concert bij van dat koor en dat was mij toen zeer goed bevallen. Dus toen Marlies een paar maanden geleden vroeg of ik interesse had, hoefde ik niet lang na te denken. De locatie was, evenals de vorige keer de Dr. Anton Philipszaal aan het Spui.

Het concert dat vrijdag werd opgevoerd was (de) Elias van Mendelssohn. Een oratorium waarin het levensverhaal van de profeet Elia centraal staat. Er waren meer sportvrienden die acte de présence gaven waaronder Paul K. (echtvriend van Marlies), Marjolein, Joop Nennie en Jan Groeneveld. Maar ook een paar mensen van de Hague Road Runners onder wie schoolgenoot Roel Gort en de voorzitter Toon de Grauw. 

Het verhaal van de Elia, een belangrijke profeet uit de 8e eeuw voor Christus, bestaat uit bijbelteksten (I Koningen (17-19) en II Koningen (1-2). 


In het programmaboekje stond een samenvatting van het verhaal, hierbij een weergave.

Elia ging naar koning Achab om grote droogte aan te kondigen als Achab en zijn volk de heidense god Baäl zouden blijven vereren. Toen niemand zich bekeerde, verborg Elia zich bij de beek Cherith, waar hij elke avond door raven werd gevoed. God leidde hem naar de weduwe van Sarefat, Hij verrichtte daar wonderen: het meel in de pot raakte niet op, de kruik met olie raakte niet leegen hij wekte het gestorven zoontje van zijn gastvrouw weer tot leven. De droogte hield lang aan en het volk leek Elia te gaan geloven. Daarom kwam het op de berg Karmel tot een beslissende ontmoeting met priesters van de god Baäl waar God op Elia's gebed vuur uit de hemel liet neerkomen terwijl de offers van de priesters van Baäl geen vuur vatten. Op bevel van Elia werden de Baäl-priesters door toekijkende Israëlieten gedood. Elia moest vluchten omdat hij door koningin Jezebel (de echtgenote van Achab) met de dood werd bedreigd. Aangekomen bij de berg Horeb had hij een gesprek met God: hij kreeg opdracht om zijn opvolger Elisa te zalven. Toen Elia's leven op aarde eindigde, steeg hij in een stormwind ten hemel op met een door paarden getrokken strijdwagen van vuur.

Elia gevoed door de engel (Ferdinand Bol)

Ruim twee-en-een half uur (de pauze van 20 minuten niet meegerekend) genoot het publiek van een prachtig concert dat bij vlagen zeer melodieus was, Ik ben geen groot kenner van klassieke muziek en voor mij was het de eerste keer dat ik dit oratorium hoorde, dus alles was in die zin 'nieuw' voor mij. Wonderschone muziek maar het had niet dezelfde impact op mij als de Matthaus Passion van Bach, van wie Mendelssohn overigens een groot bewonderaar was, en waar wij volgende week heengaan.Geen opmerkingen: