vrijdag 1 augustus 2014

Het Paradijs is om de hoek...

In het vervolg op mijn vorige blogje: als je sterk gefocusd bent op iets, valt op hoe veel of juist hoe weinig je van dat 'iets' tegenkomt. Ben je bijvoorbeeld zwanger - in mijn geval niet erg waarschijnlijk - dan zie je overal zwangere vrouwen lopen. Heb je zojuist een geel autootje aangeschaft, dan merk je dat je bepaald niet de enige bent met zo'n bolide.

Datzelfde heb ik met vlinders, ik ben daar erg op gefocusd, ook vanwege de Nationale Vlindertelling die vandaag begint en drie dagen duurt. Ik vrees echter dat dit een uiterst treurig vlinderjaar wordt, althans voor de Haagse Vruchtenbuurt en zeker voor mijn (vlindervriendelijk ingerichte) tuin: gisteren ging ik daar een half uurtje 'voortellen' en kwam welgeteld op.... 0 vlinders uit. Wel veel hommels, bijen en een paar interessante libellen gespot maar die tellen niet mee.

Ook de rest van de dag geen vlinder gezien, althans: vanuit mijn ooghoeken zag ik er ééntje overvliegen. Maar eens kijken wat de oogst dit weekend zal zijn, ik probeer elke dag een moment vrij te maken.

Maar het gezegde luidt: "Als Mozes niet tot de berg komt, komt de berg wel tot Mozes". Dus liep ik gisteren naar het al eerder door mij vermelde tuinen-complex aan de Kornoeljestraat. Daar bleek dat er nog wel degelijk vlinders zijn in onze buurt, al is de diversiteit niet groot. Er fladderen rond de nog bloeiende vlinderstruiken vooral Atalanta's: prachtige vlinders, dat wel.Daarnaast spotte ik koolwitjes (de grote en kleine variant), de kleine vos en een enkele distelvlinder. Ook spotte Frank, clubvriend en buurtgenoot, de Gehakkelde Aurelia in zijn tuin, vorig jaar zat er ook in onze tuin zo'n exemplaar. Grote afwezige dit jaar is echter de - doorgaans vrij algemene - Dagpauwoog. Die heb ik de afgelopen weken maar één keer gezien.Nu woon ik in een behoorlijk 'groene' buurt die ook nog eens aan een stadsbos en het zeer natuurlijk ingerichte Westduingebied grenst, met behoorlijk 'wilde' stukken. Wat ik mij desondanks afvraag is of de magere vlinderoogst met het maaibeleid van de gemeente Den Haag te maken heeft: wordt er wel genoeg gekeken of bepaalde stukken 'die onder het mes' moeten vrij van rupsen zijn? Zo niet, dan maar even niet maaien zou ik zeggen, sterker nog: daar wil ik sterk voor pleiten! Maar misschien zijn er andere oorzaken...Overigens liggen de tuinen er juist op dit moment prachtig bij, vooral vanwege de bloemenrijkdom en de kleurschakeringen. Je kunt er zelfs een schaartje lenen en op een aangegeven lokatie binnen het tuincomplex bloemen plukken (afsnijden) voor thuis. Twintig bloemen voor slechts één euro, kom daar maar eens om...

Meer foto's van het buurttuincomplex aan de Kornoeljestraat staan hier!

Geen opmerkingen: