vrijdag 10 oktober 2014

1972: "Trim u fit"

Dit is toch wel leuk: ik was weer eens aan het snuffelen in een stapel paperassen - uit de oude doos of liever gezegd uit de diepe kast - en kwam onder meer een personeelsblad tegen waar ik destijds (in 1972, ik was toen 24 jaar) actief aan meewerkte. Niet zozeer als schrijver - dat kwam later pas - maar meer als tekenaar. In die tijd werd het binnenwerk nog gestencild, dus die tekeningetjes werden daar nogal vaag afgebeeld.

Vooral leuk is dat mijn toenmalige - en 14 jaar oudere - collega Henk Neuteboom, met wie ik deelnam aan menige trimloop, een artikel had geschreven over hardlopen, en met name over de Coopertest. Daarmee beoogde hij de medewerkers van ons bedrijf (Uitgeverij Succes - Nederlandse Boeken Club) te laten bewegen: 'Trim u fit' was toen een bekende slogan. Om meer dan één reden druk ik dat stuk integraal af. Welke redenen?

In de eerste plaats omdat zowel Henk als ik erbij afgebeeld staan, hardlopend tijdens een van de strandloopjes die toen werden georganiseerd en amper 100 personen trokken. Mooi tijdsbeeld! (Klik op onderstaande afbeeldingen voor een grotere weergave).


In de tweede plaats vanwege het keurige taalgebruik, waarbij collega's als 'de heer', 'mevrouw' of 'mejuffrouw' werden aangeduid.

In de derde plaats omdat 'wij' (Haag Atletiek, dat destijds nog V&LTC heette) in dat artikeltje zijn genoemd, als locatie waar men 'iedere zondag in clubverband kan hardlopen'.

Enfin, zo kan zo'n oud document toch via wat scan-werk een tweede leven worden gegeven.

Workshop update

Gisteravond overigens weer in de workshop van Paul Versteegh bezig geweest met schilderen, samen met Paul en Vincent. Altijd wel gezellig en er wordt heel wat afgeverfd met acrylverf op vellen papier; op een snelle en spontane manier. Het gaat er meer om bewust met kleuren te werken dan esthetisch verantwoorde producten te maken - is ook lastig binnen twee uur - maar zo'n workshop (nu ééns in de twee weken) is nèt even die stok achter de deur om bezig te blijven.


Geen opmerkingen: