dinsdag 1 november 2011

Sneller dan het licht

Vandaag ga ik een beetje op de spirituele toer, dus u kunt wegzappen... Misschien komt het omdat ik gisteren een ultraloper heb geïnterviewd die zeer spiritueel is ingesteld en zelf meditatielessen geeft. Wel interessant moet ik zeggen.

In Nederland gaan we prat op onze nuchterheid. Vooral mannen - de meeste denk ik - moeten niks hebben van spiritualiteit, Char, Derek, Het Zesde Zintuig en meer van dat gezweef. Alles dat in de verte naar mystiek of levensbeschouwing riekt wordt afgedaan met 'wat koop je er voor,' 'bedrog' of  'flauwekul'. Nee, dan voetbal of al die omhooggevallen BN-pubers uit de soap- en showbizz-wereld, dàt is pas interessant. Journalisten hebben er al helemaal een handje van: in kranten wordt er nauwelijks of geen aandacht besteed aan dit soort omstreden - maar als het waar is zeer wezenlijke - onderwerpen, en als dat al gebeurt is het met een ironisch-sceptisch ondertoontje.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, de Boeddhistische Omroep bijvoorbeeld wil nog weleens een documentaire uitzenden die wat dieper gaat (en waar prompt geen hond naar kijkt), en een krant als Trouw gaat soms wel in op levensbeschouwelijke of spirituele zaken, maar als de VPRO een 'interessante documentaire' over bv. de hersenen uitzendt, wordt uitsluitend ingegaan op de fysieke aspecten ervan, de verbindingen en schakelingen tussen neuronen bijvoorbeeld, maar niet op wat het precies is wàt de hersenen activeert. Bewustzijn, ja, maar wat is dat nu precies, bewustzijn? Hoe moet je zoiets vaags nu definiëren?

Zo heb ik de laatste tijd veel boeken over Seth gelezen, een 'entiteit' die zich in de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw manifesteerde door het Amerikaanse medium Jane Roberts en hele boeken dicteerde. De man van Jane, Robert Butts, noteerde alles wat Seth zei minutieus en alles is naderhand in boekvorm uitgegeven. Vele boeken zelfs, het waren stuk voor stuk bestsellers. Wie of wat Seth was zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden, maar wel duidelijk is dat hij met grote gedecideerdheid, nuchterheid en kennis van zaken - in duizenden jaren vergaard - ongelooflijke dingen 'doorgaf' over wat leven en dood inhoudt. Zo gaf hij aan dat de mens te allen tijde zijn eigen werkelijkheid schept (dus ook wat hem overkomt in het leven), dat het bewustzijn aan de materie vooraf gaat, dat ons tijdsbesef (vroeger - nu - toekomst) een logisch en noodzakelijk gevolg is van onze op de materie gefocusde zintuigen (maar alles bestaat tegelijkertijd), wat een mens onmiddellijk na de dood kan verwachten, hoe iemand een glimp over een vorig leven kan opvangen en op welke manieren een mens zich kan oefenen in het vinden van kernpunten in deze wereld van materie die de geest openen voor het ongeziene en ongekende, het buitenzintuigelijke. Seth spreekt in al die boeken als een inspirerende, 'onmenselijk' wijze en hoog-intelligente gids die de mens naar een steeds groeiende spirituele bewustvoering lijkt te willen voeren.

Flauwekul! Ik hoor het menigeen denken na het inkloppen van bovenstaande woorden. Maar als het al flauwekul is, dan is het uitzonderlijk fascinerende flauwekul. Lees bijvoorbeeld zijn boek 'Seth Spreekt' eens. Ik ben er zelf van overtuigd dat sterfelijke mensen zoals wij, die zich in het 'hier en nu' van onze materiële leven manifesteren, onmogelijk de door Seth geponeerde denkbeelden op die manier voor het voetlicht hadden kunnen brengen. ook Jane Roberts niet, die zich aanvankelijk zelf afvroeg of Seth een afsplitsing van haar eigen persoonlijkheid was of een onafhankelijke entiteit. Tijdens de jarenlange sessies waarbij Seth (via Jane) alle vragen van de vele belangstellenden die hem wilden spreken, direct, adequaat, met veel kennis van - ons onbekende - zaken beantwoordde, wees alles er op dat het laatste het geval was.

Wat ik heel opmerkelijk vond was de volgende passage in het boek. De vraag werd in 1971 aan Seth gesteld, dus lang voor de (waarschijnlijke) ontdekking dat er deeltjes bestaan die (nog) sneller dan het licht zijn.

Vraag van ene M.H.: "Bestaan er sneller-dan-het-licht-deeltjes zoals bijvoorbeeld de elektromagnetische energie of EE-units, die Seth in de appendix van The Seth Material ter sprake brengt?"

Antwoord Seth: "Ik heb je enige tijd geleden al gezegd dat er vele gradaties bestaan van materie, of vorm, die jullie niet hebben waargenomen. In jullie termen: veel van deze deeltjes, die dergelijke constructies vormen, bewegen zich sneller dan de snelheid van jullie licht. Jullie licht vertegenwoordigt dan weer slechts een onderdeel van een veel groter spectrum dan het aan jullie bekende; en als jullie wetenschapsmensen de eigenschappen ervan onderzoeken, kunnen ze het licht alleen bestuderen zoals het jullie driedimensionale stelsel binnenkomt. Hetzelfde geldt uiteraard voor het onderzoek naar de structuur en de vorm".

"Er bestaan inderdaad universums, opgebouwd uit dergelijke sneller-dan-licht-deeltjes. Sommige ervan nemen, om met jullie te spreken, dezelfde ruimte in als jullie eigen heelal. Jullie zouden eenvoudig dat soort deeltjes niet als massa ervaren. Pas wanneer deze deeltjes voldoende vertraagd worden, ervaren jullie ze als materie".

Seth gaat zo een tijdje door in een waanzinnig boeiend en interessant betoog dat ik hier niet allemaal ga opschrijven, maar zeer te denken geven. Zoals EE-units emanaties van het bewustzijn zijn waarvan de eigenschappen worden bepaald door de intensiteit van het denken of de emotie. Zodra er bepaalde bereiken zijn gehaald, worden ze de fysieke actualisatie (=onze waarneembare werkelijkheid) ingestuwd. "En of zich dat nu al of niet in jullie termen voltrekt, ze zullen bestaan als kleine materiedeeltjes - zeg maar, als de latente materie of pseudomaterie. Sommige ervan zullen vallen onder de sneller-dan-licht groepen en binnen dat kader een opmerkelijke activiteit hebben. Deze deeltjes zullen dan uiteraard in hun eigen vormtype bestaan. Er zijn vele bereiken en er is een grote verscheidenheid, maar alle bestaan ze buiten jullie waarnemingsbereik. Jullie zijn niet zonder enig besef van het bestaan van dergelijke units, hoewel jullie ze niet als massa ervaren. Jullie interpreteren sommige ervan als gebeurtenissen, droomgebeurtenissen, zogenaamde hallucinaties, soms als beweging-door-de-tijd. "

Of ik het zelf allemaal snap? Als ik het zo, uit zijn verband gerukt, teruglees moet ik zeggen: nauwelijks, maar om het totale betoog hier vanuit het boek over te schrijven gaat te ver. Bovendien staan er zo veel fascinerende gedachten en waarnemingen in, dus beter om het zelf eens te lezen. Of een van de andere boeken van/over seth. En laat je niet teveel van de wijs brengen door de zweverige omslagtekeningen, want de boeken gáán ècht ergens over...

Geen opmerkingen: