zaterdag 26 januari 2013

Zeer geslaagd jubileumfeest 100 jaar Haag Atletiek

Het was een geweldig jubileumfeest! 100 jaar Haag Atletiek. Zeker eenderde deel van het ledenbestand (< 500 personen) gaven deze avond acte de presence. Dit ondanks de belabberde weersomstandigheden. De Haag-leden - waarvan een aantal van vergevorderde leeftijd - hebben zich hierdoor niet laten weerhouden om in groten getale te komen feestvieren.


Mirna van der Hoeven (o.a. finaliste 400 m. Olympische Spelen 1968 in Mexico) en Corrie Mooyman
Honderd jaar Haag Atletiek. Sommige leden hebben deze periode bijna helemaal meegemaakt. Zoals de 80-jarige Corrie Mooyman en haar bijna tien jaar oudere echtgenoot Cock. De laatste kon echter wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn bij de receptie. Of de 90-jarige Gerard de Bruin, een van de oprichters van LDA, een katholieke atletiekvereniging. Op 14-jarige leeftijd heeft Gerard deze vereniging, samen met twee pientere klasgenootjes, opgericht. Ook waren de 81-jarige hordenloper Jan Parlevliet en zijn echtgenote Imme Vaal aanwezig. En sprintkoning van de jaren vijftig Theo Saat, maar hem heb ik niet meer gezien deze avond. En niet te vergeten Joop Teljeur, de man die tussen de jaren zestig en negentig talloze prestatielopen organiseerde en daarmee heeft bijgedragen aan de 'loop-hausse' in die jaren.

Drie zeer snelle lopers uit de jaren tachtig en negentig: Pieter Fris, Mieke Aanen en Patrick Aris
Na de 'inloop' vanaf 15:30 uur, waarbij de gasten een welkomstdrankje kregen en ontvangen werden door de bestuursleden, was om 16:00 uur de officiële opening van het jubileumjaar 100 jaar HAAG Atletiek.
Dick Witmont heette de aanwezigen van harte welkom en hield een goede, bondige toespraak waarna hij het woord gaf aan voorzitter Ruud Fabrie. In zijn toespraak noemde Ruud zorgvuldig de personen die terecht heel belangrijk voor de vereniging zijn of zijn geweest. Daarna kwam sportwethouder van Haag Atletiek Karsten Klein met een mooie speech en niet alleen dat: hij overhandigde Ruud de sportpenning vande gemeente Den Haag en of dat niet genoeg was, ook nog eens de Koninklijke Erepenning.

Constant Mahieu (supertrainer van Olympia 48) en zijn zoon
Daarna was het moment voor de voorzitter om het jubileumboek aan de wethouder te overhandigen. Hoofdredacteur Ellen Oostvogel en vormgever Jeroen Koelewijn gaven toelichting over de totstandkoming van dit werkelijk prachtige boek (Vooral Jeroen en Judith: chapeau!) en dankten de redactieleden met naam en toenaam, waaronder deze cultuurbarbaar (glim-glim).
Feit is wel dat veel niet-genoemden zich maandenlang enorm en met veel toewijding en energie hebben ingezet om dit resultaat te bereiken.

Vervolgens werden leden van verdiensten en ereleden benoemd en werd de Hans Hendrikbeker uitgereikt aan een sporter die al vele jaren op topniveau presteert bij en voor onze vereniging, kogelstoter en discuswerper Erik van Vreumingen.

Clubleden Ilse Houtman en Eveline van Leeuwen keuren het jubileum t-shirt
Tenslotte werd het jubileumshirt door ontwerpster en (snelle) clubgenote Angeline van Leeuwen gepresenteerd - men kon deze na afloop bestellen - en werd de jubileumvlag onthuld.

Topsprintster Pascal van Assendelft
Daarna was het tijd voor een informeel hapje/drankje en werd tevens de mogelijkheid geboden om het jubileumboek te kopen en/of af te halen en tevens het jubileumshirt te bestellen. Het was een topavond, maar het was tevens 'slechts' het begin van een jaar vol evenementen van en door Haag Atletiek, dit alles uiteraard in het kader van het jubileumjaar! Daarover later meer.

Snelle foto-impressie om de sfeer van deze avond te vatten. De kwaliteit is niet om over naar huis te schrijven, maar het is iets. De komende dagen komen nog een heleboel ècht goede foto's van o.a. Jeroen Tibbe, dus hou deze site in de gaten!Geen opmerkingen: