donderdag 3 april 2014

The Legs out of The Ass


Het is misschien je reinste Coal English, de titel van deze post, maar iets dat toepasselijker is kan ik zo snel niet bedenken. Na de pittige maandagavondtraining viel het nog maar te bezien of ik nu (woensdagavond) wèl kon meekomen. Iets dat niet erg waarschijnlijk was, want het programma loog er niet om: een heuse fartlektraining met diverse malen full speed rennen. Wat wel opmerkelijk was: in tegenstelling tot afgelopen maandag was Groep 5 ditmaal bijna compleet: slechts drie personen van de vaste ploeg ontbraken.


Met de hele colonne liepen wij vanaf de Laan van Poot door de Bosjes van Pex en het plantsoen langs het water van de Machiel Vrijenhoeklaan naar Meer en Bosch. Daar deden we de oefeningen, loopscholing en de eerste series versnellingen. Daarna staken we aan het eind van de Laan van Meerdervoort over bij de Kijkduinsestraat en liepen een stukje naar rechts tot aan het begin van de Puinduinen, met dat pad linksaf de duinen in...

Het grootste deel van het traject werd aldaar afgelegd. Meteen het eerste echt pittige stuk: duinopwaarts vanaf de Kijkduinsestraat tot aan sportcentrum Ockenburgh, in volle snelheid, en van daar af weer terug. Cor van Veen is de sterkste van het stel op dit onderdeel, zelfs Patrick kon hem niet bijhouden. Vervolgens kwam de rest van de ploeg, met mijzelf als hekkensluiter. Daarna liepen we terug naar de waterpomp, en via een omweggetje naar Sportcentrum Ockenburgh.


Het tweede snelle stuk was een estafetterun voor bovengenoemd sportcentrum. De groep werd gesplitst in duo's: de eerste van elk 'team' moest zo snel mogelijk om de rotonde heen en bij terugkomst zijn of haar maatje aantikken waarna deze het rit aannam voor datzelfde rondje. Dat gebeurde drie keer. Na afloop van dit onderdeel stonden we meteen met z'n allen 'strak', ècht heel pittig maar ook heel leuk. Vooral als je niet kapot gaat natuurlijk en wonderwel was dat ditmaal niet het geval (alweer voor mijzelf sprekend natuurlijk).


Maar daarna was het nog niet afgelopen met de gein. Terug naar de pomp, waarna het derde onderdeel van de fartlek: eerste in een normaal tempo via het bospad - onderlangs het duin waarover wij de eerste keer deze avond hadden gerend - liepen wij naar de Kijkduinsestraat: daar gingen wij linksaf en in 10 km wedstrijdtempo renden wij tot aan de stoplichten van de Machiel Vrijenhoeklaan; daar weer in normaal tempo linksaf en na ca. 200 meter weer linksaf, tot aan de pomp wederom in 10 km tempo.

Het grootste deel van de training zat er nu op. Met z'n allen liepen wij via de duinen terug naar de club, met op het laatst toch nog een paar minuten in versneld tempo. Eenmaal terug bij de Laan van Poot hadden we allemaal wel het gevoel 'iets te hebben gedaan'. Een toptraining kortom, waaraan ook het schitterende, zachte en windstille weer zeer heeft bijgedragen!


In de kantine - we hadden het er onderweg nog over of we de locatie rond de bar nu 'kantine' of 'clubhuis' moesten noemen, zelf ben ik geneigd om over 'het clubhuis' te spreken - was het ook weer druk. Er is onder meer uitgebreid gesproken over ons jubileumboek - dat tot EEN VAN DE BEST VERZORGDE BOEKEN VAN 2013 is uitgeroepen (wat heel Haag, maar vooral de redactie en niet in de laatste plaats vormgevers Jeroen Koelewijn en Judith Brüggenwirth met trots vervult!) - dat nu zelfs deel uitmaakt van een expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam - de website die om allerlei redenen nog niet 'definitief' is en het clubblad dat te veel tekst bevat. Aan dat alles wordt druk gewerkt...

Ten slotte: de foto's bij dit blog zijn gisteren gemaakt, onder andere in de Heemtuin en onze eigen tuin. Allemaal lenteplaatjes om de boel wat op te vrolijken en 'het natuurlijke' van onze mooie loopsport te benadrukken...

Geen opmerkingen: