zaterdag 14 februari 2015

Nostalgie van de Prinsegracht


Even een nostalgie-blogje tussendoor. Mag wel hè? Aanleiding is dat er weer een FB-contact aan mijn lijst is toegevoegd, en wel iemand uit mijn prilste jeugd. Dan heb ik het over de tijd tussen mijn derde en twaalfde levensjaar. Ik woonde toen op de Prinsegracht, in het sousterrain van Museum Bredius waar mijn opa beheerder van was.

Die iemand was buurjongen Leendert, zoon van . Mijnheer Boon', de beheerder van het CJMV-gebouw naast Bredius. Niet dat we destijds heel veel contact hadden maar we hebben wel een gemeenschappelijk verleden.

Misschien wel aardig om een paar foto's te plaatsen uit die tijd. Op de bovenste foto zit ik met mijn neef Peter en nicht Marion, die vaak bij ons over de vloer kwamen, te eten.


Museum Bredius staat er nog steeds, zij het dat het tegenwoordig is omgedoopt tot 'Huis Bredius'. Het museum zelf, dat wil zeggen de prachtige collectie oude meesters - waaronder Rembrandts, Seghers enz. - en het kostbare zilver- en aardewerk, zijn al jaren geleden overgeheveld naar de Lange Voorhout, in een gebouw tegenover de Hofvijver.

De Sater en de Boer - Jan Steen

Wat mij uit die tijd - naast de vele bijzondere schilderijen - altijd is bijgebleven zijn de grote tuin met het standbeeld van de godin Diana en de grote moerbeiboom die elke nazomer heerlijk zoete braamachtige vruchten voortbracht. Nadien heb ik zo'n (soort) moerbeiboom nergens meer gezien.


Zoals te zien is was het 's zomers goed toeven in die tuin. Hierboven sta ik met mijn moeder op de foto - ik zal een jaar of anderhalf zijn geweest - en hieronder staat weer de klassieke zinken teil, waar heel wat zestigers en laat-vijftigers in 'gebadderd' hebben.Er werden toen lang niet zoveel foto's gemaakt als tegenwoordig. Maar er kwam wel bijna elk jaar een schoolfotograaf. Ik zat op de Professor Gunningschool op de Prinsegracht, een lagere school (tegenwoordig zou je zeggen basisschool) die niet meer bestaat. Deze foto is op die school gemaakt, ik zal een jaar of zes, zeven zijn geweest.


Ik zocht nog even op internet naar foto's van de directe omgeving. Zoals van de Grote Markt, waar toen een boekenmarkt was met aan het eind daarvan een visboer. Er stonden daar van die grote rechthoekige met water gevulde bakken waarin palingen en zeelten rondzwommen. Er was ook een drukbezochte patatkraam van mijnheer Gilin, met zijn gouden tand en zijn zwarte achterovergekamde haar. Vaak ging ik ook - ik dacht op zondag - naar het muziekcorps van het Leger des Heils kijken, en volgde de optocht van de Grote Markt naar de Prinsegracht, een paar honderd meter verderop.


Geen opmerkingen: