donderdag 21 juli 2016

Hondsdagen ingeluid met paëlla


Het inluiden van de hondsdagen geschiedde op gepaste wijze: warm en broeierig. Maar het duurde tot ruim na 'midi' voordat ik naar het strand ging. Niet zo erg want ik had zowel maandag als dinsdag mijn portie (zonne-uren) al ruimschoots gehad.

De woensdagochtend ging van start met een loopje. Bij het verlaten van mijn woning - rond half zes - lachte de volle maan mij vriendelijk toe, wel een apart gezicht omdat het al licht was.

Het loopje werd een 'light' versie van hetgeen voor die avond op het schema stond: geen twaalf, maar tien keer 400 meter in 5 km tempo. Die 400 meters werden in mijn geval twee minuten, tussendoor steeds een minuutje herstel en ongeveer vijf minuten herstel tussen de twee series. Een van de redenen om in de ochtenduren te lopen was omdat er èrg heet weer werd voorspeld.

Later ging ik boodschappen doen en daarna 'koken voor de club'.  Ik zou een keer 'bardienst' meedraaien waarbij ik het culinaire deel voor mijn rekening zou nemen. Het werd paëlla, iets dat mij wel passend leek voor deze zomerse dagen.Pas daarna ging ik - op mijn gemak want het was intussen, conform de voorspellingen, bloedwarm geworden - naar het strand bij Kijkduin. Evenals voorgaande dagen heb ik daar het 'opa-schap' uitgeoefend, onder meer met het bouwen van mislukt zandkastelen en zandvormpjes.

Aan het eind van de middag nog even bij strandtent 'People' - waar wij ook nog Inge de Bruijn hebben gespot - met z'n allen wat gedronken.


's Avonds was het - naar verwachting - erg rustig bij de club. Dat had deels met de vakantieperiode te maken, maar vooral met de warmte. Overigens was het aan de kust niet zó extreem heet als verwacht, in de namiddag al had een plotseling opstekende wind, naast parasols die op drift gingen, voor een aanmerkelijke daling van de temperatuur gezorgd, al trok dat naderhand weer bij.


Toch waren er genoeg mensen die na de training nog iets zijn blijven drinken. Wat de paëlla betreft - ik had voor ca. 25 personen gemaakt - , die was blijkbaar in goede aarde gevallen en is schoon opgegaan. Het was trouwens een gezellige barploeg met Jacqueline, Wim Korff de Gids, Floris en Paul van Oyen. Ook na de dienst aan de bar wat gekletst met deze en gene waardoor het laat werd toen ik met Paul en zijn schoonvader - die even kwam buurten - huiswaarts fietste.

Geen opmerkingen: